Maand Nuus

Uit die Pen van Dr Bronkhorst

In ons geloofslewe en geloofsreis met die Here (die aanvaarding, toepassing en uitlewing van Bybelse beginsels) en verhouding met die Here, onsself en ook ons medemens moet  God se liefde (Sy persoonlikheid en karaktereienskappe) ten alle tye met ons geloof vermeng wees wat sigbaar word in ons gedrag  want :

DIE GELOOF WERK DEUR DIE LIEFDE Gal. 5:6 en

DIE GELOOF WORD VOLKOME DEUR DIE WERKE Jak.2:22

Wanneer die Woord van er Here

 die Here sê dat geloof werk deur die liefde moet ons in die eerste plek besef dis nie soseer hoeveel ons God lief  het nie maar hoeveel Hy ons lief het. Wanneer ons dit besef is dit maklik  om die Here te vertrou want geloof is mos vertroue in die Here. Omdat Hy ons eerste lief gehad het kan ons Hom ook  lief hê met Sy liefde wat deur die wedergeboorte  in ons harte uitgestort is. Rom.  Vers 5.  Soos die apostel Paulus by geleentheid gesê het ons geloof moet ook  in die krag van God wees en nie in die wysheid van mense nie 1 Kor. 2 vers 5

God se liefde kan slegs in ons geloofsoptrede  sigbaar word indien ons sielsmens (denke wil en emosies) voortdurend aan Hom oorgegee is. Die Here sal ons dan  ook  in staat stel om Sy liefde veral wanneer ons deur moeilike tye gaan , deur ons geloofs optrede te openbaar.

Seënwense en groete

Dok Cobus 

Die maand van Maart

Ja die jaar gly ook al verby ons so u moet asb dink aan kersgeskenke anders is ons al weer te laat, dis n grappie maar die lewe is oppad met n spoed ens. Wat wel waar is dat die Here nog in beheer is en as ons net kan glo dat Jesus kan doen wat Hy gesê het dan sal ons die wa deur die drif kry.

Daie dankie aan almal wat die dienste so mooi ondersteun en ook die wat so getrou hulle maanlikse tiendes en by draes gee, ons is die Here baie dankbaar dat ons nog deur alles ons verpligtings kon nakom.

Ons is ook nog altyd besig met die mooi maak van die terein en ons wil vir Dirk Maton bedank wat die speel parkie onder sy vlerk geneem het om dit mooi en veilig vir ons kinders te hou.

Oom Andy plant mooi blommetjies sodat die ingang baie mooi lyk, dankie oom.

Ons wil graag almal aanmoedig om weer getrou kerk dienste by te woon en sodoende deel te word van ons familie in Jesus Christus. Ek ook weer besig met sending en soek asb weer klere en veral kinder klere sal verwelkom word. Asook speelgoed wat nog heel is sal baie verwelkom word. Byvoorbaat baie dankie vir die hulp hiermee.

Ek wil die Here loof vir sy goedheid en Sy guns oor ons gemeente. As u dalk weet van mense wat nie kerk bywoon nie, nooi hulle  en as u dalk nie weet hoe nie, gee die nommer vir die kantoor deur dan bel ons hulle.

 Groete

Past André Heyns

Gee!!

Ek GEE so baie tyd vir my eie ontwikkeling dat ek nie tyd het om ander te kritiseer nie.

 FILIPPENSE 3:12 AFR83 “Ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak omdat Christus Jesus my reeds Syne gemaak het.”

 Wat ‘n stelling??

Ek glo dat die Here jou wil gebruik bo natuurlik maar ons beperk Hom deur heeltyd ander te kritiseer en kyk wat ander doen inplaas daarvan om ‘n verskil te maak waarvoor die Here jou geroep het.

Kom ons raak meer doel gerig deur te doen wat God vir ons gedroom het, want dan sal sien hoe groot verskil ons maak.

2021 het klaar weer met ‘n groot  “bang” afgskop en ons is alweer by Maart. Ek wil graag u uitdaag om meer betrokke te word en ons Website/Facebook dop te hou vir wat ons beplan vir die jaar , dit is reg die virus gaan ons nie die jaar stop nie.

 Kom ons word die hande en voete van Hom en wen een siel op ‘n slag.

Jesus groete

Past. Danie Heyns

Diens van Barmhartigheid

Eerstens baie dankie aan die Here wat ons Raad so wonderlik dra. Ons was in staat om gesinne bytestaan in die moeilike tye waarvoor ons opreg dankbaar is.  Ek wil hiermee vir u vra indien dit moontlik is dat u miskien ook  die raad kan bystaan deur vir ons  saam met u tiende ‘n bedraggie  te gee.  Op die tiendekoevert is daar plek wat u die donasie kan aandui.  Ons sal dit so waardeer en sê uit ons hart baie dankie.

Groete

Gerda Bronkhorst